Kurs instalacji Hitachi 7e475305

Kurs instalacji Hitachi 7e475305 jest skierowany do osób, które chcą nauczyć się instalować, konfigurować i użytkować systemy informatyczne firmy Hitachi. Kurs składa się z siedmiu modułów, które obejmują tematy, takie jak instalacja i konfiguracja systemu, tworzenie pulpitów roboczych i systemów plików, tworzenie sieci, bezpieczeństwo i opieka nad systemem oraz przeglądanie i zarządzanie systemem. Kurs zapewnia wiedzę z zakresu sprzętu i oprogramowania, której potrzebują użytkownicy do korzystania z systemu, oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą im na poprawne wykorzystanie systemu w swojej pracy. Kurs jest kierowany do wszystkich użytkowników, którzy potrzebują pomocy w instalacji i używaniu systemu informatycznego firmy Hitachi.

Ostatnia aktualizacja: Kurs instalacji Hitachi 7e475305

Kurs monter instalacji i urządzeń sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowoczesnych technologii (w wybranych technologiach łączenia rur: gwintowane, klejone, lutowane, zgrzewane, zaciskowe) jest skierowany do:

osób, które będą wykonywały prace montażowe instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej kanalizacyjnych, grzewczych oraz gazowych.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

- zalicza poszczególne bloki tematyczne w trakcie trwania szkolenia teoretycznego oraz umiejętności praktyczne w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich.

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją W-M ZDZ, którą sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku, zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego, jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

18378 uczestników

7151 wydanych certyfikatów

5600 wydanych zaświadczeń

5.Online Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 29. 2023

  • 19–23 czerwca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, II zjazd
  • 29 maja–2 czerwca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, I zjazd 3–7 kwietnia 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, II zjazd brak wolnych miejsc 13–17 marca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, I zjazd brak wolnych miejsc

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

Jest to kurs teoretyczny skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe w branży, a niemających formalnego wykształcenia w zawodzie, lub chcących wyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Program kursu obejmuje zarówno tematykę zawodową (sieci i instalacje zimnej i ciepłej wody, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłownicze, rysunek zawodowy, nowoczesne rozwiązania takie jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne), jak i zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i (działalność gospodarcza, BHP, kosztorysy i obmiary robót, psychologia pracy i podstawy pedagogiki).

Kurs jest realizowany w systemie zaocznym i obejmuje 6 zjazdów sobota-niedziela. W poniedziałek po ostatnim zjeździe absolwenci, którzy spełniają warunki ustawowe zdają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – profesjonalny kurs zawodowy

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych to specjalista, który do wykonywania montażu instalacji wodociągowych lub robót związanych z budową instalacji sanitarnych wykorzystuje zarówno umiejętności manualne, jak i specjalistyczną wiedzę. Zatem do wykonywania następujących zadań zawodowych jak i wykonywania robót przygotowawczych związanych z eksploatacją i instalacją sieci potrzebna jest szczegółowa wiedza.

Dlatego jeżeli interesujesz się montażem instalacji sanitarnych lub budową sieci wodociągowych oferujemy Ci szerokie możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie mieć możliwość poznanie tego, jaki są specyfikacje techniczne warunków wykonania instalacji sanitarnych. Ponadto nauczy się technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych.

Wybór naszego szkolenia pozwoli Ci na rozwój w zakresie wykonywania montażu instalacji wodociągowych i instalacji sanitarnych. Po naszym kursie każdy z uczestników bez problemu rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych, a także rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych oraz precyzyjnie ocenia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość:

  • korzystania z doskonale wyposażonych pracowni w sprzęt i materiałów dydaktycznych w całym cyklu szkolenia,
  • czerpania wiedzy od świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która posiada olbrzymie doświadczenie zawodowe,
  • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie technik inżynierii sanitarnej,
  • możliwość podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu nauki monter instalacji sanitarnych będzie mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach budowlanych, jak i instalacyjnych, administracjach domów mieszkalnych oraz w serwisach rzemieślniczych lub remontowo-montażowych.

Kurs instalacji Hitachi 7e475305

Bezpośredni link do pobrania Kurs instalacji Hitachi 7e475305

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kurs instalacji Hitachi 7e475305